Regulamin

Regulamin Kręgielni Stacja Kłaj

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby grające oraz przebywające w obszarze wyznaczonym do gry.
2. Każdy z Graczy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Zakupienie gry jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
4. Rezerwacja ulega anulowaniu jeżeli w ciągu 15 minut nikt nie zgłosi się aby ją odebrać.
5. Czas trwania gry liczony jest za każdą pełną godzinę zgodnie z obowiązującym cennikiem od momentu uruchomienia zegara niezależnie od tego, kiedy zainteresowani rozpoczną grę. Jeżeli Klient zamawia niepełną godzinę gry, sposób naliczania opłaty jest proporcjonalny i zgodny z cennikiem.
6. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie kręgielni ponoszą Rodzice lub Opiekunowie.
7. Z torów bowlingowych nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających, oraz Klienci zakłócający grę innym Gościom. Pracownik kręgielni ma prawo zażądać opuszczenia torów przez osoby uniemożliwiające rozgrywkę innym Graczom. W razie problemów na miejsce zostanie wezwana policja.
8. Na tor można wejść jedynie w obuwiu zastępczym udostępnionym przez obsługę kręgielni.
Jeżeli z powodu braku numeracji nie można dostać obuwia zastępczego, decyzję o dopuszczeniu obuwia własnego podejmuje pracownik lokalu.
Kategorycznie zabrania się gry w obuwiu typu: buty na wysokich obcasach (szpilki), buty z czarnym, gumowym spodem.
9. Osoby posiadające własne akcesoria bowlingowe (buty, kule) mogą korzystać z nich podczas gry. Kręgielnia nie odpowiada za prywatny sprzęt Gości.
10. Przed rozpoczęciem gry należy upewnić się czy maszyna jest włączona, ustawiła kręgle, a barierka zgarniająca kręgle jest uniesiona. Rzucanie kuli na nieprzygotowany lub wyłączony tor podlega karze umownej w wysokości 100 zł.
11. Kulę należy toczyć po torze, zakazuje się rzucać nią do góry.
12. Pierwszeństwo rzutu ma zawodnik grający z prawej strony.
13. Gracz może rzucać tylko jedną kulą. Kara za nieprzestrzeganie tej zasady wynosi 100 zł.
14. Kategorycznie zabrania się przekraczanie czarnej linii na torze. Tory od czarnej linii są olejowane (możliwość poślizgnięcia)!
15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, awarii maszyny, złego ustawienia kręgli lub błędnego naliczania punktów, należy fakt ten zgłosić obsłudze. Prosimy o nie wchodzenie na tor w celu samodzielnego rozwiązania problemu. Obsługa techniczna bowlingu dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię w jak najkrótszym czasie.
16. W przypadku niestosowania się do zasad regulaminu pracownik ma prawo zatrzymać grę lub w skrajnych przypadkach zakończyć grę bez zwrotu zapłaconej kwoty.
17. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieodpowiedzialnym zachowaniem odpowiada osoba, która je spowodowała. Niefrasobliwy Gracz ponosi także koszty ewentualnych naprawy.
18. Kręgielnia nie odpowiada za urazy poniesione w czasie gry, których przyczyną jest nieodpowiedzialne zachowanie Graczy lub nieprzestrzeganie regulaminu gry.
19. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.
20. Kręgielnia nie odpowiada za rzeczy i przedmioty Gości pozostawione na torach bowlingowych.
21. Kręgielnia umożliwia wynajęcie trzech odseparowanych torów do zorganizowania osobnych imprez okolicznościowych.

Powyższy regulamin jest dostępny w barze kręgielni.

Udostępnij tą stronę przez: